[Sporen]
[]
info@digitales-online.org

 

 

       

 

 

 

 
[programma voor
de 3 dagen]
[
Pro gra
mma]
       

Programma voor de 3 dagen
Programma 15 november
Programma 16 november
Programma 17 november
Programma doorlopend

 

 

 

Lectures=conferenties met simultaanvertaling (60' + vragen)
Workshops=Werkwinkels, noodzakelijke deelname over de 3 dagen, inschrijving verplicht (3 x 120')
Tools=practische demonstraties (45'+ vragen)
Forum=Korte feitelijke uitleg + discussie
Sporen=Beeld- en geluidsarchief van de drie dagen - verhaalde technobiografie

De drie dagen omvatten:
. praktische werkgroepen
. voorstelling van projecten of onderzoeksresultaten
. lezingen
.
conferenties
. Rondleidigen
. internet-cd rom ruimte

Praktische werkgroepen:

1. Technobiografieën: herinneringen ophalen, informatie samenbrengen, verhalen vertellen rond de vraag: "welke band heb ik met technologie?" Aan de hand van oefeningen op het ontleden en het creëren van beelden en op de montage van herinneringen, werpen we een licht op de vaardigheden en ervaringen van vrouwen met technologie en met het gebruiken van het werkinstrument "computer" ten dienste van persoonlijke creaties.
2. Het begrijpen van het instrument (de computer als hulpmiddel voor werk, creatie, verspreiding) Een initiatie in het gebruik van internet, email, mailinglists, chatten,…. De gelegenheid ook om favorietenlijstjes uit te wisselen. Een vorming in het beheer van de instrumenten: wat is een computer (die demonteren, weer in elkaar steken, de configuratie aanpassen,…), wat is een "open source" systeem en wat kan je ermee doen, welke vrije software bestaat er, wat kan je ermee doen, wat is het net?

voorstelling van projecten of onderzoeksresultaten:

Spreeksters en sprekers verschaffen informatie die het groepswerk kan voeden en verrijken:.
. een analyse van het aanbod op het internet: hoe worden vrouwen op het net getoond? -
. de autobiografie op het internet
. afstandsonderwijs vrouwenstudies
. de solidaire economie
. alternatieven voor het copyright
. cyberfeminisme, enz.

Lezingen:

Een reeks theoretische uiteenzettingen over vrouwen en ITC:
. de situatie van vrouwen op de ICT-arbeidsmarkt
. een analyse van de representatie van vrouwen in de SF-films
. de geschiedenis van de mannelijkheid van de wetenschappen en technologieën . beelden van de vrouw in de media; etc.

Internet/cd-rom Ruimte [9u - 17u]
initiatie in internet: email en zoekmotoren, gegeven door stagaires van Interface 3-consultatiemachines met favoris: solidaire économie, cyberféminisme, netwerken, etc

Achtergrondinformatie [9u- 20u]
Een bibliotheek, videotheek, cdrom-theek, internet ruimte:
Een videotheek ter illustratie van het atelier en de lezing over cinematografische analyse.
Een selectie uit de publicaties van RoSa en de Bibliothèque Léonie La Fontaine.
Constant stelt een selectie van cd-rom's van multimedia-artiesten voor.

Rondleidigen:
RoSa: documentatiecentrum Rol en Samenleving, is hét adres in Vlaanderen voor documentatie en informatie over gender, gelijke kansen en feminisme.
Digitaal Amazone digitale: databank en netwerk van vrouwenorganisaties/Base de données et réseaux d'organisations de femmes.
Bibliothèque Léonie La Fontaine, Université des Femmes: thésaurus francophone de documentation féministe et sur les femmes.


Sporen :
· Groepjes deelneemsters die geleerd zullen hebben om te filmen, geluid op te nemen, interviews af te nemen, te monteren en dit alles klaar te maken voor het web of voor de radio, zullen een audiovisuele archivering van deze drie dagen maken
. Een audioreportage die in deze drie dagen gemaakt wordt, zal worden uitgezonden op Radio Campus en FM Brussel
. Er zal een internetsite ontworpen en onderhouden worden in de geest van uitwisseling en interdisciplinariteit van deze drie dagen. Die zal de linken reactiveren tussen wetenschappelijk onderzoek, vorming, de inschakeling op de arbeidsmarkt en artistieke verwezenlijkingen
. De teksten van de spreeksters/sprekers, een bibliografie en een serie verwijzingen (onder de vorm van linken) zullen bewaard worden en gepubliceerd op een internetsite die ook de audiovisuele resultaten van deze drie dagen zal verspreiden.


     
 

 

info@digitales-online.org