[Sporen]
[]
info@digitales-online.org

 

 

       

 

 

 

 
[Partners - Links -Gasten]
     

[Partners
- Links
-Gasten]

       

        [Partners-Links-Gasten]Links
Rondleidingen

- Amazone http://www.amazone.be
- RoSa http://www.rosadoc.be

Gasten
- Malin Bjork-European Women Lobby http://www.womenlobby.org
- Laurence Claeys-STIVA http://www.uia.ac.be/women/odl/
- Cécile Crutzen-Open Universiteit Nederland
http://www.ou.nl/info-alg-ntw/Differences/Samenvatting.htm
http://www.ou.nl/info-alg-ntw/Differences/summary.pdf
- Gisèle Didi http:// gisele.didi.free.fr
- Ingrid Hoofd http://nextgenderation.let.uu.nl
- Mia Makela http://www.fiftyfifty.org/passenger http://www.fiftyfifty.org/SOLU - http://www.fiftyfifty.org/MIH/02eng.html
http://www.fiftyfifty.org/f-scapes - http://www.fiftyfifty.org/f-scapes_II/
- Isabelle Massu http://www.penelopes.org http://www.aux2mondes.org
- Magda Michielsens http://women-www.uia.ac.be/women/ http://www.uia.ac.be/women/odl/
- Olia Oliana http://myboyfriendcamebackfromth.ewar.ru/
- Joëlle Palmieri http://www.penelopes.org http://www.mediasol.org/
- Anne Marie Schleiner http://www.opensorcery.net
Does Lara Croft wear fake polygons?
http://www.opensorcery.net/lara2.html
- Cornelia Sollfrank http:// www.obn.org
- Elke Valgaeren http:// www.luc.ac.be/sein/ned/nonderz.html#genderICT
- Corine Van Hellemont ZORRA http://women.uia.ac.be/zorra
- Lut Verstappen & Anne Adé "Divazine, vrouwenmagazine online" http://www.divazine.be

Open source & free software
- Lucile Fievet http://www.april.org
- Gender Changers http://www.genderchangers.org

Andere links--->in het frans

LINUX

- BA.B.A. de la gestion des fichiers sous Linux/UNIX
http://www.bxlug.org/~gmichalk/baba_fichiers/

- Formations et supports de cours *libres* sur les logiciels *libres*
http://courseforge.org

- Un site simple destiné aux débutants http://www.baby-linux.net

- Un site très complet reprenant en particulier pour les débutants le contenu des répertoires de base de LINUX, un guide des " premiers pas " et, dans les "documents", un guide du ROOTard etc... http://cquoi.online.fr/

- LINUX Système, administration et services réseaux
http://www.ac-creteil.fr/infolyc/linux/formation/Welcome.html Un site plus sophistiqué, mais avec des exemples d'applications

- surSAMBA http://www.linux-france.org/prj/edu/sambaclg/ .

- Le Guide de Survie du Débutant sous Linux http://www.robaux.com/ebooksurvie.htm (Suivez le lien vers la version HTML , vous y trouverez aussi une version PDF plus lisible).Partners
Meer over de 3 organisaties:

. Interface 3 vzw Is ontstaan in 1988 als een project voor gelijke kansen. Interface wil vrouwen de nodige kwalificaties helpen verwerven om zich in te schakelen in de nieuwe economie en om hun werkonzekerheid op de arbeidsmarkt te bestrijden. Als een echt pilootcentrum van onderzoek i.v.m. innovatieve vorming, vorming die toegang verschaft tot arbeid in de topsectoren, is Interface vandaag erkend als een orgaan van de "Permanente vorming" door de Brusselse Regio, en geniet het het vertrouwen van verschillende privé-partners en instituten.

· Sophia : (°1990) is een netwerk dat onderzoek en onderwijs in het domein van vrouwenstudies in België wil promoten en helpen ontwikkelen. Concreet legt Sophia contact tussen onderzoek(st)ers aan de verschillende universiteiten, slaat ze een brug tussen de vrouwenbeweging en de academische wereld en brengt ze de verschillende taalgemeenschappen met elkaar in contact. Daartoe organiseert Sophia elke twee jaar een colloquium en publiceert ze een driemaandelijkse nieuwsbrief met een overzicht van onderzoek, publicaties, opleidingen en colloquia, en andere informatie omtrent vrouwen en gender in België.

· Constant vzw: is een Brusselse organisatie, ontstaan in 1997, met als doelstelling creatieve en/of kritische werken die gebruik maken van nieuwe media in dialoog met andere expressievormen, te promoten bij het publiek en de artiesten. Om dit te realiseren, organiseert Constant tentoonstellingen, conferenties, ateliers, publiceert het teksten, met het oog op het ontwikkelen van de actuele problematiek in de media. Constant ontwikkelde een netwerk dat zich definieert als een context waarin artiesten de mogelijkheid hebben hun werk te confronteren met recent werk dat buiten tentoonstellingen en festivals staat. Het actieterrein van Constant omvat zowel de 'traditionele' media (video, film) als de laatste ontwikkelingen (CD-ROM, Internet). Tijdens debatten, conferenties en ateliers doet Constant ontmoetingen ontstaan tussen artiesten en het aanwezige publiek.
+
Deelneemsters:

- vrouwen die technologie gebruiken om in hun levensonderhoud te voorzien
- artiestes die werken met film, video, internet,…
- technicae in de ICT,
- onderzoeksters van verschillende departementen van verschillende universiteiten uit verschillende landen
- vrouwen die geïnteresseerd zijn in feministische activiteiten

Partners

Via Constant maken we deel uit van het Europees project "Cyberfeminism Lab", dat zich concentreert op hedendaagse feministische debatten gelinkt met de nieuwe technologie. De Europese partners zijn: "Frauen.Kultur.Labor TheaLit", Bremen (D), het "Women's Art Library", London (GB), het "Old Boys Network", het "Edith-Russ-Haus für Medienkunst", Oldenburg (D) en Les Pénélopes (F).

avec le projet belge ADA :
qui vise à la création d'un réseau d'échange, de réflexion et d'action sur le thème des femmes et des NTIC. Mené par Interface3 en partenariat avec des associations de formation des femmes en informatique, @ron, ATEL, Sofft, NFTE, ce projet bénéficie du soutien du Ministère belge du Travail et de l'Emploi et du FSE, et implique une collaboration élargie aux entreprises, centre d'orientation, écoles, etc.

met de steun van:

Ministerie van Tewerkstelling
en Arbeid
Europees Sociaal Fonds     
 

info@digitales-online.org