> (nl )Gedachtenwisselingen/Forums .:Digitales2004:.
         
[Me nu].... .     ..

[ Home ] [ News ]
[
info@digitales-online.org]

    .   [fr]
[ Intro ]
Bruxelles
[ Contenu ]

(fr )Ateliers
(fr )Forums & démos d'outils

Anvers
[ Contenu ]

(frA)Forums
(frA)Visites
(frA)Workshops

Evénements

(frE)Best Work Place
(frE)Htmlles
(frE)Soirée ADA
(frE)Symposium Gender & ICT

        [nl]

[ Inleiding]
Brussel

[ Inhoud ]

(nl )Gedachtenwisselingen/Forums
(nl )Workshops


Antwerpen
[
Inhoud ]

(nlA)Gedachtenwisselingen/Forums
(nlA)Rondleidingen
(nlA)Workshops


Evenementen

(nlE)ADA avond
(nlE)Best Work Place
(nlE)Htmlles
(nlE)Symposium Gender & IT

        [en]

[ Intro ]
[ Contents ]

(eng )Forums
(eng )Workshops


Events

(engE) Best Work Place
(engE)ADA evening
(engE)HTMlles
(engE)Symposium Gender & ICT

        [Agenda]

20/01
21/01
22/01
23/01

Bruxelles >> [ Inscription / Inschrijving /Entry form ]
etat des lieux - inventaris - inventory [ planning (.doc) ]

Antwerpen >> [ Inscription / Inschrijving /Entry form ]


Bruxelles
[ Agenda. pdf ]
Antwerpen [ Agenda. pdf ]


Bruxelles [ digitales. pdf (658K) ]
Antwerpen [ atel. pdf (485K) ]


.  

[ Partenaires / Partners ]

[ Qui-Wie-Who ]

[ Liens-Links ]

[ Chercher / Zoeken / Search ]

 

For the web site:nicolelenoir: nicolelenoir@interface3.be
& laurence rassel: info@constantvzw.com
and for the inscriptions :sylvia@interface3.be
sylvia bantuelle

Digitales est un projet du réseau belge ADA / De digitale ontmoetingen kaderen in het Belgisch ADA netwerk / The Digitales project is part of the ADA Belgian network

> (nl )Gedachtenwisselingen/Forums

.: (nl )Gedachtenwisselingen/Forums :.

Classer-Sorteren-Order :
  Up  Down  

- Forum *Don’t hate the media, be the media - Candida TV & New Global Vision -
Peer-to-peer video sharing : van ‘v2v’ tot ‘HighNoon’- Candida TV & New Global Vision (Rome & Milaan, Italië) -
>> 22/01 –16u30>18u- Zaal:
New Global Vision, V2V en HighNoon zijn digitale archiveringsprojecten voor video. Het is de bedoeling een netwerk op te bouwen van geëngageerde ftp servers en peer-to-peer archiveringssystemen die een oplossing moet worden voor het probleem met de bandbreedte dat optreedt bij het verzenden van omvangrijke videodocumenten over het net.

- Forum *Don’t hate the media, be the media - Candida TV -
Reality Fiction : Wensbeelden van de Realiteit - Candida TV (Rome, Italy) -
>> 22/01 –14u>16u30- Zaal:
"Het documentaire genre wil de realiteit op een betrouwbare manier weergeven. Volgens ons is het onmogelijk de realiteit te tonen zonder die te veranderen en dus introduceerden we het genre ‘reality fiction’ – het voorstellen van een ander mogelijke realiteit, net zoals in de ‘science fiction’. Ons verlangen om het denkbeeld van het ondergrondse gestalte te geven en te ontsnappen aan het dominante culturele paradigma bracht ons tot het weergeven van verborgen verhalen en contra-hallucinaties op een groot straatscherm."

- Forum *Don’t hate the media, be the media - Montse Boix -
‘Reality hacking’ in het vrouwelijk - Montse Boix
>> 21/01 –14u- Zaal:? -
Hacking is erop gericht de technologie die enkel werd geproduceerd met het oog op consumptie te ontwrichten en op een andere manier te gebruiken. Hackers en politieke activisten kwamen samen in hacklabs en zo werd het hacktivisme geboren.

- Forum *Don’t hate the media, be the media - Verschillende internationale media(h)ac(k)tivistes(*)-
Hoe en waarom eigenen vrouwen zich de media en de digitale ruimte toe ?
Verschillende internationale media(h)ac(k)tivistes(*)
>> 23/01 -14u>18u- Zaal:
Onlangs ontmoette een groep internationale vrouwen elkaar op verschillende europese bijeenkomsten** over media(h)ac(k)tivism. Uit deze ontmoetingen rees een sterk vrouwelijk ‘samenhorigheidsgevoel’. Kan men binnen de beweging van media-activisme ook een “vrouwelijke aanpak” ontwaren ?

- Forum* Stereotypering, beeldanalyse, taal - Katrien Lefever
Gender-assessment van audiovisuele mediaproducten: het instrument MEER (Media Emancipatie Effect Rapportage), Katrien Lefever
>>22/01-11:00
Vele onderzoeken hebben uitgewezen dat televisie-inhoud de sociale werkelijkheid niet correct weerspiegelt. Vrouwen zijn op het scherm veel minder aanwezig en in minder diverse rollen en posities dan mannen, ze worden anders behandeld, anders in beeld gebracht en vaak wordt hun mening alleen gevraagd over heel specifieke thema’s. Sommige aspecten zijn heel duidelijk zichtbaar, van andere dingen wordt men zich pas bewust als men er systematisch aandacht aan gaat besteden (wat echter niet betekent dat ze dan geen invloed kunnen uitoefenen op de manier waarop mensen denken over mannelijkheid en vrouwelijkheid!).
Meer info op : http://women.uia.ac.be/meer/

- Forum*Autonomie, zelfbestuur en zelforganisatie - Anne en Marine Rambach
"Intellos Précaires", Anne en Marine Rambach
>>22/01- 14:00
Volgens de auteurs zijn “intellectuelen” “zij die een vakmanschap uitoefenen dat als dusdanig beschouwd wordt”, betrekking hebbend op schrijven, cultuur of onderzoek. Paradoxaal genoeg zijn deze vaak hoog gediplomeerden toch “precair”, wat betekent “dat ze buitengesloten worden of zich buitengesloten hebben uit inherente statuten” van hun domein: de loondienst met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur of een ambtenaarsfunctie.

- Forum*Autonomie, zelfbestuur en zelforganisatie - Catherine Stercq
Lezen en schrijven : 30 jaar van collectieve alfabetisering, Catherine Stercq
>>21/01-16:00

- Forum*Autonomie, zelfbestuur en zelforganisatie - Cynthia Cockburn
Cynthia Cockburn, en 2 leden van “Hands Across the Divide”, de eerste samenwerking van vrouwen NGO met leden van zowel de Turks-Cyprische als de Grieks-Cyprische gemeenschappen
>>21/01-9:00

- Forum*Autonomie, zelfbestuur en zelforganisatie - Estelle Krzeslo
Sociaal plan en wederinschrijving van vrouwen, Estelle Krzeslo
>>21/01- 11:00

- Forum*Autonomie, zelfbestuur en zelforganisatie - Systeem ingenieurs AS/400 IBM
Strategic Outsourcing/Service Delivery IBM, De systeemingenieurs AS/400 van de dienst Strategic Outsourcing/Service Delivery van IBM
>>22/01 - 16:00
De systeemingenieurs AS/400 van de dienst Strategic Outsourcing/Service Delivery van IBM komen praten over hun ervaringen rond de e-ruimte en rond de manier waarop deze nieuwe manier om het werk op te vatten hen toelaat beter het evenwicht te beheren tussen hun gezinsleven en hun professionele leven.

- Forum*Autonomie, zelfbestuur en zelforganisatie - Yasmine Kherbache
Sociaal statuut van de kunstenaren, Yasmine Kherbache
>>22/01 - 11:00
Kunstenaars worden gelijkgesteld met werknemers, tenzij ze zelf opteren voor het zelfstandigenstatuut. Kunstenaars die zich als zelfstandige wil vestigen moeten wel kunnen aantonen dat ze daar organisatorisch en financieel toe in staat zijn.

- Forum*Autonomie, zelfbestuur en zelforganisatie - Yolanda Rouillier
De geschiedenis van het internationale “ Femmes en noir ”, Yolanda Rouillier
>>21/01- 11:00
Met welke moeilijkheden krijgt men te kampen bij de organisatie van een internationaal autonoom netwerk van vrouwen

- Forum*Autonomie, zelfbestuur en zelforganisatie, Marie-Gisèle Chevalier
Geschiedenis en getuigenissen van ex-werknemers van Moulinex Frankrijk, Marie-Gisèle Chevalier
>>21/01 - 14:00
In september 2001 wordt de stopzetting van de Moulinex productieketen in Normandië aangekondigd, de productie van friteuses wordt stopgezet: om 14u vraagt de directie van de Moulinex groep haar werkne(e)m(st)ers terug naar huis te gaan.
Marie-Gisèle Chevalier, Vakbondsafgevaardigde.

- Forum*Autonomie, zelfbestuur, zelforganisatie - Precarias a la Deriva
Laboratorium van werkneemsters: Precarias a la Deriva
>>22/01 - 9:00 (onder voorbehoud)
Een collectief onderzoek naar de vrouwelijke werkonzekerheid
Wat ons vooral dreef, is het verlangen het traject te kennen, onderweg te praten, te stuiten op nieuwe situaties en de realiteit van de broze arbeidsmarkt, en van het leven op het werk: laten we onze ervaringen delen.

- Forum*Digitale opleiding en cognitieve processen- Cornelia Brunner
Vrouwen en technologische wensen, Cornelia Brunner
>>22/01 - 16:00
Deze workshop belicht onderzoek dat gedurende de laatste 2 decennia werd uitgevoerd, hoofdzakelijk in de VS. Het onderzoek peilde naar de verschillen in gender, wanneer het gaat over de gevoelens van mensen rond technologie, wat ze van die technologie willen en verwachten en hoe dit past in hun opvatting over de verhouding tussen het individu en de wereld.

- Forum*Digitale opleiding en cognitieve processen- Irma van Slooten, Els Rommes en Wendy Faulkner
Changing Lives:The Case for Women-only Vocational Training in ICT Revisited, Irma van Slooten, Els Rommes and Wendy Faulkner
>>21/01 - 11:00
Tijdens de jaren ’80 was er doorheen West-Europa een scholingsaanbod met opleidingen in informatietechnologie, enkel op vrouwen toegespitst, maar tegen 2000 is deze strategie niet meer in. Het werd steeds moeilijker om voor zulke vormingen fondsen te vinden, misschien met de ommezwaai naar een politiek van inclusie, diversiteit en seksevervaging. Deze paper stelt dat, wat ook de verdiensten van de huidige trends mogen zijn, de nood aan vakonderwijs in technologie, enkel op vrouwen toegespitst, aanwezig blijft, zeker in bepaalde gevallen.

- Forum*Digitale opleiding en cognitieve processen- Isabelle Collet
Cognitie en scholing: leren vrouwen ICT, zoals mannen?
Isabelle Collet
>>21/01 - 14:00
Een ambigue vraag die algauw als provocerend ervaren kan worden. Ze herinnert immers aan de naturalistische bewering als zouden vrouwen geen hogere studies aankunnen omdat hun manier van denken minder aangepast zou zijn aan disciplines met een zeker prestige en dan in het bijzonder aan het beheersen van IT.

- Forum*Htmlles - Tamara Vukov
Balkan Mediations, Tamara Vukov
>>21/01, 26rez,11:00
Tentoonstelling en presentatie
In deze tijden waarin oorlogen eeuwig gemediatiseerd worden, duikt Balkan Meditations op uit het leger van vragen die zich aan de Noord-Amerikanen opdringen door de NAVO-bombardementen van 1999 in Kosovo en Joegoslavië.
(zie ook Evenement*Htmlles)

- Forum*Htmlles - i8u
i8u
>>23/01 -9:00
ik zal u een stukje geschiedenis vertellen van hoe ik in contact kwam met elektronische muziek, van de klassieke scholing die ik als kind kreeg tot de blues die ik speelde en het moment dat ik dit alles inwisselde voor eleltronica, mijn muzikale invloeden, en zo verder.
i8u
(zie ook Evenement*Htmlles)

- Forum*Htmlles -Alexis O'Hara
Super sonic storytelling/Supersonisch verhaalAlexis O'Hara
>>23/01- 14:00
Dit wordt een performance workshop voor schrijvers en artiesten en andere mensen die geïnteresseerd zijn in elektronisch vertellen.
(zie ook Evenement*Htmlles)

- Forum*Htmlles- Pascale Malaterre
L1001S, Pascale Malaterre
Tentoonstelling en presentatie
>>21/01-9:00
L1001S : titel van dit inheems en heidens oratorium. Een gedeelte van de begraafplaats van Montréal waar nog aan gewerkt wordt. In het Engels, Frans, Spaans, Arabisch... Instrument voor de pulserende techno : de neus van een vrouw. Eveneens aangewend als ruimtelijk vrijheidssymbool tegen het moslimconservatisme.
(zie ook Evenement*Htmlles)

- Forum*Onderzoeksresultaten en/of ontwikkeling van onderzoekstechnieken - Marlies Klooster, Ilse Haesendonck
ICT: een uitdaging voor vrouwen en mannen,Marlies Klooster, Ilse Haesendonck
>>22/01 - 9:00
In het eerste deel van de workshop zullen de Electronic@-instrumenten worden gepresenteerd. Het project Electronic@ streeft naar een gelijke toegang voor vrouwen en mannen tot ICT-gerelateerde functies, tot de ICT-sector en tot ICT-functies in het bijzonder. Daarom werd een reeks van vier instrumenten ontwikkeld onder de vorm van brochures en een CD-ROM voor de verschillende groepen die een rol spelen in dit proces:

- Forum*Onderzoeksresultaten en/of ontwikkeling van onderzoekstechnieken - Caroline Guffens
De organisatie van het werk in de ICT, de specifieke problemen voor de vrouw,Caroline Guffens
>>21/01 - 9:00
Deze voorstelling is gebaseerd op de resultaten van de studie « WWW-ICT », een Europees onderzoeksproject van het vijfde Europese programmakader.

- Forum*Onderzoeksresultaten en/of ontwikkeling van onderzoekstechnieken - Laurence Claeys, Hiltunen Aino-Maija, Erna Kotkamp
ATHENA, Laurence Claeys, Hiltunen Aino-Maija, Erna Kotkamp
>>21/01- 11:00
ATHENA is een thematisch netwerk, opgericht in 1996, dat meer dan 100 Europese instellingen rond vrouwenstudies en gender research groepeert. Het werd gesticht door de Europese Commissie, die juist een nieuwe cyclus van drie jaar, vol activiteiten, ontmoetingen, producten en evenementen heeft goedgekeurd.

- Forum*Onderzoeksresultaten en/of ontwikkeling van onderzoekstechnieken - Oliver Schneider
UPCASE,te werken met open source softwares, Oliver Schneider
>>22/01 - 14:00
Het project “UpCase - IT-toepassingen in de sociale economie” richt zich tot de gehele sector van de sociale economie in België

- Forum*Stereotypering, beeldanalyse, taal - Corine Van Hellemont
Interactieve workshop over vrouw- en manbeelden in ICT-advertenties en -tijdschriften,Corine Van Hellemont
>>22/01- 9:00(tweetalige workshop)
Deze workshop heeft tot doel inzicht te verschaffen in de manier waarop vrouwen en mannen in ICT-tijdschriften worden afgebeeld. Zijn er verschillen?

- Forum*Stereotypering, beeldanalyse, taal - Muriel Andrin
Zien of niet zien… de virtuele lichamen,Muriel Andrin
>>22/01-16:00
Interpretaties van cinematografische figuren.
Afgezien van onze gegronde fascinatie in de cinematografische ervaring, waarbij ons kritisch vermogen voor het grootste deel van de tijd bewust ‘opgeschort’ wordt, is het toch noodzakelijk (en tijd) zich af te vragen wat die beelden verbergen, die visueel en narratief de relatie tussen vrouwen en nieuwe technologie definiëren. Hoe die voorstellingen te ontcijferen?

- Forum*Stereotypering, beeldanalyse, taal - Barbara Glowczewski
Netwerkdenken in endemische cognitieve systemen: antropologische multimedia en interactieve films, Barbara Glowczewski
>>21/01 - 11:00
Using examples of my multimedia work with Australian Aboriginal people, Dream trackers, Yapa art and knowledge of the Australian desert (CD-Rom, Unesco Publishing 2000) and Quest in Aboriginal land, (DVD in progress) I propose to analyse the relation between the non linear cognitive mapping of knowledge by indigenous people, and the non linear models used in multimedia, in DVD and on the Internet.
Different questions arise for teaching anthropology or offering an anthropological context to museum collections for a wider audience. For instance, how much interactivity and non linearity can/should be built in a multimedia production in order to still allow a progressive and oriented way of learning especially in terms of audio-visual methods for the comparative approach of data.

- Forum*Stereotypering, beeldanalyse, taal - Mammique
Artiestiek gebruik van vrije software, Mammique
>>23/01 - 14:00
La Ménagerie is een animatiestudio die kortfilms produceert en workshops organiseert. Het is in dit kader dat Mammique, plastische kunstenaar en programmeur Myrtille heeft ontwikkeld. Myrtille is een distributiesysteem voor Linux, samengesteld uit vrije software.
La Ménagerie

- Forum*Stereotypering, beeldanalyse, taal - Sara S'Jegers
Gender Fact Files, Sara S'Jegers
Tentoonstelling
Haar Gender Fact Files (GFF), een conceptuele beeldenreeks, belichten de complexe wisselwerking tussen gender en taal. De GFF zullen in verschillende lokalen te zien zijn gedurende Digitales.

 30 suivantes
(1) (2)

[ Inscription / Inschrijving / Entry form ]
> Bruxelles

> Antwerpen

>> Préparation de l'Atelier Cybersoda - spécial " conte illustré" <<

>> [(#WOMAN|work)]

>> Atelier Cybersoda - spécial " conte illustré" - <<

>> Techni-Elles / Electronic@

>> Indymedia : Reportage multimédia des journées Digitales

Digitales 3ème édition -Appel à contribution-Racontez les histoires* des femmes et des technologies-

Digitale Ontmoetingen >> Corpus <<

Digitales >> Corpus <<

++++ 01 -> 08 MAI MEI ++++ D I G I T A L E S - R A D I O ((( W E B S T R E A M I N G )))

Atelier Radio >>> les reportages sont en ligne!

Atelier Video >>> les vidéos sont en ligne!

bonjour!