> (nl )Gedachtenwisselingen/Forums > Forum*Autonomie, zelfbestuur en zelforganisatie - Yasmine Kherbache .:Digitales2004:.
         
[Me nu].... .     ..

[ Home ] [ News ]
[
info@digitales-online.org]

    .   [fr]
[ Intro ]
Bruxelles
[ Contenu ]

(fr )Ateliers
(fr )Forums & démos d'outils

Anvers
[ Contenu ]

(frA)Forums
(frA)Visites
(frA)Workshops

Evénements

(frE)Best Work Place
(frE)Htmlles
(frE)Soirée ADA
(frE)Symposium Gender & ICT

        [nl]

[ Inleiding]
Brussel

[ Inhoud ]

(nl )Gedachtenwisselingen/Forums
(nl )Workshops


Antwerpen
[
Inhoud ]

(nlA)Gedachtenwisselingen/Forums
(nlA)Rondleidingen
(nlA)Workshops


Evenementen

(nlE)ADA avond
(nlE)Best Work Place
(nlE)Htmlles
(nlE)Symposium Gender & IT

        [en]

[ Intro ]
[ Contents ]

(eng )Forums
(eng )Workshops


Events

(engE) Best Work Place
(engE)ADA evening
(engE)HTMlles
(engE)Symposium Gender & ICT

        [Agenda]

20/01
21/01
22/01
23/01

Bruxelles >> [ Inscription / Inschrijving /Entry form ]
etat des lieux - inventaris - inventory [ planning (.doc) ]

Antwerpen >> [ Inscription / Inschrijving /Entry form ]


Bruxelles
[ Agenda. pdf ]
Antwerpen [ Agenda. pdf ]


Bruxelles [ digitales. pdf (658K) ]
Antwerpen [ atel. pdf (485K) ]


.  

[ Partenaires / Partners ]

[ Qui-Wie-Who ]

[ Liens-Links ]

[ Chercher / Zoeken / Search ]

 

For the web site:nicolelenoir: nicolelenoir@interface3.be
& laurence rassel: info@constantvzw.com
and for the inscriptions :sylvia@interface3.be
sylvia bantuelle

Digitales est un projet du réseau belge ADA / De digitale ontmoetingen kaderen in het Belgisch ADA netwerk / The Digitales project is part of the ADA Belgian network

> (nl )Gedachtenwisselingen/Forums > Forum*Autonomie, zelfbestuur en zelforganisatie - Yasmine Kherbache

.: Forum*Autonomie, zelfbestuur en zelforganisatie - Yasmine Kherbache :.

Sociaal statuut van de kunstenaren, Yasmine Kherbache
>>22/01 - 11:00
Kunstenaars worden gelijkgesteld met werknemers, tenzij ze zelf opteren voor het zelfstandigenstatuut. Kunstenaars die zich als zelfstandige wil vestigen moeten wel kunnen aantonen dat ze daar organisatorisch en financieel toe in staat zijn. Om de inschrijving in het werknemersregime te bevorderen wordt een deel van de patronale bijdragen vrijgesteld. Om de administratieve last van de werkgevers te verlichten, worden hervormingen doorgevoerd in de regulering van de kinderbijslag en het vakantiegeld. Occasionele opdrachtgevers van kunstenaars kunnen dan weer makkelijker beroep doen op uitzendarbeid om kunstenaars tewerk te stellen. Hiertoe wordt de oprichting van specifieke uitzendbureaus voorzien, m.n. de Sociale Bureaus voor Kunstenaars. Deze SBK's zijn specifieke uitzendkantoren die ten aanzien van de kunstenaar de rol van werkgever spelen en de opdrachtgever bijgevolg ontlasten van alle administratieve patronale verplichtingen. Dit nieuw sociaal statuut doet uiteraard een hele boel vragen rijzen.

Yasmina Kherbache is adviseur voor het Minister van tewerkstelling en arbeid

(nl )Gedachtenwisselingen/Forums - print

[ Inscription / Inschrijving / Entry form ]
> Bruxelles

> Antwerpen

>> Préparation de l'Atelier Cybersoda - spécial " conte illustré" <<

>> [(#WOMAN|work)]

>> Atelier Cybersoda - spécial " conte illustré" - <<

>> Techni-Elles / Electronic@

>> Indymedia : Reportage multimédia des journées Digitales

Digitales 3ème édition -Appel à contribution-Racontez les histoires* des femmes et des technologies-

Digitale Ontmoetingen >> Corpus <<

Digitales >> Corpus <<

++++ 01 -> 08 MAI MEI ++++ D I G I T A L E S - R A D I O ((( W E B S T R E A M I N G )))

Atelier Radio >>> les reportages sont en ligne!

Atelier Video >>> les vidéos sont en ligne!

bonjour!