> (fr)Forums > Point de Contact Média ZORRA .:Digitales2002:.
         
[Me nu]        

[ Home ] [ News ] [ Search ]
[
info@digitales-online.org]

    .   [fr]
[ Intro ]
[ Contenu ]

(fr)Ateliers
(fr)Conférences
(fr)Forums
(fr)Journée Ada-Electronica
(fr)Les jeunes filles et leurs rêves
(fr)Réseau ADA
(fr)Vidéothèque

        [nl]

[ Intro ]
[ Inhoud ]

(nl)Gedachtenwisselingen
(nl)Informatiedag rond ADA en Electronica
(nl)Lezingen
(nl)Netwerk ADA:Toepassing van de netwerken vrouwen en technologieën
(nl)Workshops

        [en]

[ Intro ]
[ Contents ]

(eng)Forums
(eng)Lectures
(eng)Workshops

        [Agenda]

4/12
5/12
6/12
7/12

[ webradio ]

[ Inscription / Inschrijving /
Entry form
] etat des lieux - inventaris - inventory [état des lieux / inventaris/ inventory ]

[ Infos ]
[
infos. pdf (133 K) ]

[ digitales. pdf (530 K) ]


.  

[ Partenaires / Partners ]

[ Qui-Wie-Who ]

[ Liens-Links ]

[ Chercher / Zoeken / Search ]

 


For the web site:nicolelenoir: nicolelenoir@interface3.be
& laurence rassel: info@constantvzw.com
and for the inscriptions :sylvia@interface3.be
sylvia bantuelle

Digitales est un projet du réseau belge ADA / De digitale ontmoetingen kaderen in het Belgisch ADA netwerk / The Digitales project is part of the ADA Belgian network

 

> (fr)Forums > Point de Contact Média ZORRA

.: Point de Contact Média ZORRA :.

C’est un endroit sur le www où le public peut signaler des produits médiatiques et publicitaires défavorables à l’égalité de la femme, en discuter avec d’autres et entrer en dialogue avec les réalisateurs de média respectifs. Le but est de chercher des solutions via un dialogue entre le public et les réalisateurs de média (par exemple, arrêt ou changement de la campagne publicitaire). ZORRA organise aussi chaque année un prix du public pour la "publicité la plus favorable à l’égalité de la femme et/ou la plus opposée aux rôles sociaux traditionnels". Ceci pour promouvoir un paysage médiatique harmonieux sur le plan des sexes. Les plaintes et compliments sont stockés dans une banque de données sur le Point de contact et sont consultables en ligne. ZORRA bénéficie du soutien du service pour l’Egalité des Chances du Ministère de la Communauté Flamande. Le Centre d’Etudes Féminines de l’Université d’Anvers s’occupe de la plateforme Internet.
Corine Van Hellemont est Project Manager de ZORRA. Elle a étudié la philosophie à la VUB, a suivi les Etudes Féminines à l’UIA et les études de Média & Représentation à l’Université d’Utrecht.
http://women.uia.ac.be/zorra

>>> Reportage & traces :
ZORRA MEDIA MELDPUNT STAAT VOOR ZIEN, OPSPOREN EN REAGEREN OP ROLPATRONEN IN RECLAME EN MEDIA (Corine Van Hellemont)

ZORRA stelt zich tot doel publieke reacties (klachten en complimenten) te verzamelen op de voorstelling van vrouwen en mannen in reclame en media. De organisatie geeft deze reacties dan door aan de media- en reclamemakers in de hoop dat ze daar in de toekomst rekening mee houden. Als een boodschap echt grof is, dient ze klacht in bij de Jury voor Eerlijke Praktijken.
ZORRA ijvert dus voor een vermindering van vrouwonvriendelijke reclame. Hieronder verstaat ze bijvoorbeeld een advertentie waarin de stereotypen van man en vrouw gehandhaafd worden : de vrouw als lustobject, als zachtaardig, emotioneel, irrationeel, inefficiënt, enz. en de man als actief, sterk, intelligent, ernstig, rationeel, hard, enz. Het gaat dus om veralgemeningen, om reclame waarin vrouwen en mannen niet worden afgebeeld zoals ze in werkelijkheid zijn. Mannen - als ze al als lustobject figureren - hebben altijd wel wat om handen. Ze zijn dus niet bezig met de toeschouwer maar met iets anders (een sport, een arbeid,...). In reclame heeft de man meestal een functie in de maatschappij terwijl vrouwen vooral als lustobject afgeschilderd worden en slechts sporadisch ook een functie hebben.
Het gaat voor ZORRA niet om dat blote vrouwenbeen dat gebruikt wordt om een bepaald product aan de man te brengen. Het gaat om de stroom van beelden die samen hypotheses en denkbeelden leveren over hoe vrouwen en mannen zijn, wat ze doen en wat met hen kan gedaan worden. Want het is deze stroom die het zelfbeeld van vrouwen positief of negatief kan beïnvloeden (positief door bijvoorbeeld de schoonheidsmythe niet voorop te stellen).
Een manier om positieve vrouwbeelden in de media op te drijven, is het inrichten van een Zorra-publieksprijs - een prijs voor de meest vrouwvriendelijke en/of roldoorkruisende reclame - die jaarlijks wordt uitgeloofd in het kader van de Internationale Vrouwendag. " ] -
- Greetje, if3 -

Corine Van Hellemont(fr)Forums - print

Digitales 3ème édition -Appel à contribution-Racontez les histoires* des femmes et des technologies-

Digitale Ontmoetingen >> Corpus <<

Digitales >> Corpus <<

++++ 01 -> 08 MAI MEI ++++ D I G I T A L E S - R A D I O ((( W E B S T R E A M I N G )))

Atelier Radio >>> les reportages sont en ligne!

Atelier Video >>> les vidéos sont en ligne!

Etat des inscriptions - inventaris - inventory

Pratiques des réseaux femmes et technologies sur une invitation de la plate-forme associative ADA

Webradio Digitales

bonjour!