> (nl)Netwerk ADA:Toepassing van de netwerken vrouwen en technologieën > Netwerk ADA:Toepassing van de netwerken vrouwen en technologieën .:Digitales2002:.
         
[Me nu]        

[ Home ] [ News ] [ Search ]
[
info@digitales-online.org]

    .   [fr]
[ Intro ]
[ Contenu ]

(fr)Ateliers
(fr)Conférences
(fr)Forums
(fr)Journée Ada-Electronica
(fr)Les jeunes filles et leurs rêves
(fr)Réseau ADA
(fr)Vidéothèque

        [nl]

[ Intro ]
[ Inhoud ]

(nl)Gedachtenwisselingen
(nl)Informatiedag rond ADA en Electronica
(nl)Lezingen
(nl)Netwerk ADA:Toepassing van de netwerken vrouwen en technologieën
(nl)Workshops

        [en]

[ Intro ]
[ Contents ]

(eng)Forums
(eng)Lectures
(eng)Workshops

        [Agenda]

4/12
5/12
6/12
7/12

[ webradio ]

[ Inscription / Inschrijving /
Entry form
] etat des lieux - inventaris - inventory [état des lieux / inventaris/ inventory ]

[ Infos ]
[
infos. pdf (133 K) ]

[ digitales. pdf (530 K) ]


.  

[ Partenaires / Partners ]

[ Qui-Wie-Who ]

[ Liens-Links ]

[ Chercher / Zoeken / Search ]

 


For the web site:nicolelenoir: nicolelenoir@interface3.be
& laurence rassel: info@constantvzw.com
and for the inscriptions :sylvia@interface3.be
sylvia bantuelle

Digitales est un projet du réseau belge ADA / De digitale ontmoetingen kaderen in het Belgisch ADA netwerk / The Digitales project is part of the ADA Belgian network

 

> (nl)Netwerk ADA:Toepassing van de netwerken vrouwen en technologieën > Netwerk ADA:Toepassing van de netwerken vrouwen en technologieën

.: Netwerk ADA:Toepassing van de netwerken vrouwen en technologieën :.

Hoe een netwerk? Vrouwen en nieuwe technologieën begrijpen, opbouwen en
laten functioneren? Op zichzelf of op uitbreidende wijze? Virtueel, tussen ons, multidisciplinair? Om wat te doen, wanneer en waar? Ontmoeting en uitwisseling met verantwoordelijken of leden van platformen en netwerken, waaronder de betrokkenen van de voorafgaande dagen, om inspiratie te putten uit de geslaagde initiatieven en om te leren uit de mislukkingen, in de geest van de DIGITALES dagen die pogen de aandacht te vestigen op verschillende uitdagingen :
- Een gemeenschappelijke taal vinden om een gedachtewisseling te lanceren
en een toepassing uit te werken die de bewustwording aanport van de grondbeginselen van het genre in de debatten rond NTIC, die het beeld van de relatie tussen vrouwen en deze technologieën bijstelt in de geest van pedagogen / werkgevers en die de bedrijvigheid van de vrouw in de hedendaagse maatschappij stimuleert.
- De inzet begrijpen, doordringen, veranderen, de energie bundelen om projecten op termijn op te bouwen en een locaal netwerk van tal van ervaringen aan te leggen.

(nl)Netwerk ADA:Toepassing van de netwerken vrouwen en technologieën - print

Digitales 3ème édition -Appel à contribution-Racontez les histoires* des femmes et des technologies-

Digitale Ontmoetingen >> Corpus <<

Digitales >> Corpus <<

++++ 01 -> 08 MAI MEI ++++ D I G I T A L E S - R A D I O ((( W E B S T R E A M I N G )))

Atelier Radio >>> les reportages sont en ligne!

Atelier Video >>> les vidéos sont en ligne!

Etat des inscriptions - inventaris - inventory

Pratiques des réseaux femmes et technologies sur une invitation de la plate-forme associative ADA

Webradio Digitales

bonjour!