> (nlE)Best Work Place > "BESTWORKPLACE" = "BEST WOMEN WORKPLACE"? .:Digitales2004:.
         
[Me nu].... .     ..

[ Home ] [ News ]
[
info@digitales-online.org]

    .   [fr]
[ Intro ]
Bruxelles
[ Contenu ]

• (fr )Ateliers
• (fr )Forums & démos d'outils

Anvers
[ Contenu ]

• (frA)Forums
• (frA)Visites
• (frA)Workshops

Evénements

• (frE)Best Work Place
• (frE)Htmlles
• (frE)Soirée ADA
• (frE)Symposium Gender & ICT

        [nl]

[ Inleiding]
Brussel

[ Inhoud ]

• (nl )Gedachtenwisselingen/Forums
• (nl )Workshops


Antwerpen
[
Inhoud ]

• (nlA)Gedachtenwisselingen/Forums
• (nlA)Rondleidingen
• (nlA)Workshops


Evenementen

• (nlE)ADA avond
• (nlE)Best Work Place
• (nlE)Htmlles
• (nlE)Symposium Gender & IT

        [en]

[ Intro ]
[ Contents ]

• (eng )Forums
• (eng )Workshops


Events

• (engE) Best Work Place
• (engE)ADA evening
• (engE)HTMlles
• (engE)Symposium Gender & ICT

        [Agenda]

• 20/01
• 21/01
• 22/01
• 23/01

Bruxelles >> [ Inscription / Inschrijving /Entry form ]
etat des lieux - inventaris - inventory [ planning (.doc) ]

Antwerpen >> [ Inscription / Inschrijving /Entry form ]


Bruxelles
[ Agenda. pdf ]
Antwerpen [ Agenda. pdf ]


Bruxelles [ digitales. pdf (658K) ]
Antwerpen [ atel. pdf (485K) ]


.  

[ Partenaires / Partners ]

[ Qui-Wie-Who ]

[ Liens-Links ]

[ Chercher / Zoeken / Search ]

 

For the web site:nicolelenoir: nicolelenoir@interface3.be
& laurence rassel: info@constantvzw.com
and for the inscriptions :sylvia@interface3.be
sylvia bantuelle

Digitales est un projet du réseau belge ADA / De digitale ontmoetingen kaderen in het Belgisch ADA netwerk / The Digitales project is part of the ADA Belgian network

> (nlE)Best Work Place > "BESTWORKPLACE" = "BEST WOMEN WORKPLACE"?

.: "BESTWORKPLACE" = "BEST WOMEN WORKPLACE"? :.


VERLOOP VAN DE DAG

Het is de bedoeling het werk interactief en dynamisch te maken afgebakend door 3 voorbereidingswerk-groepen.

De dag zal geleid worden door Anne Peeters - vzw Cédac (Centre d’études et d’action pour la cohésion sociale)

In Brussel

9u Ontvangst
9u15- 10u25 Werkgroep 1: Werkomstandigheden
Pauze
10u45-12u05 Werkgroep 2: Welzijn op het werk (Brussel)

Verplaatsing naar Antwerpen en lunch bij Flection, een onderneming die computers herconditioneert.

In Antwerpen

14h-15h20 Werkgroep 3: Opleiding
Pauze
15h40-17h Uitwerking van de voorstellen van overlegmogelijkheden en acties


Cristina Lunghi - consulente bij Arborus Frankrijk - auteur van het boek "Et si les femmes réinventaient le travail" (vrije vertaling: "En als de vrouwen het werk opnieuw uitvonden") (Ed Eyrolles) zal de gedachteuitwisselingen van deze rondetafel dynamiseren door haar expertise van het werk van de vrouwen mee te geven met de deelnemers.

WERKGROEP 1: ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
Het beroepsleven wordt ingedeeld in verschillende etappes: rekrutering, evaluatie, uitbouw van bevoegdheden, evolutie van de taken en van de verantwoordelijkheden, herstructureringen, vrijwillige of onvrijwillige verandering van werk...
Vaak wordt deze materie gereglementeerd en de niet- discriminatie op basis van het geslacht wordt in onze wetten bepaald.
Hoe is het in de werkelijkheid?

Stéphane Thys - Directeur van het Brussels Waarnemingscentrum van de arbeidsmarkt en kwalificaties
Kort overzicht van de situatie van de vrouwen op de Brusselse arbeidsmarkt

Irene Petre - nationale Secretaris van CNE distributie
De distributie, een zeer vrouwelijke sector. Zijn de arbeidsomstandigheden aangepast aan de vrouwen?

Irene Kaufer - SETCa vakbondsafgevaardigde bij Fnac
Getuigenis

WERKGROEP 2: WELZIJN OP HET WERK
Is welzijn op het werk een luxe of een noodzaak? Studies wijzen niet alleen in de richting van het nut maar zelfs van het bevorderen voor de productiviteit.
Sommige ondernemingen hebben het begrepen, andere nog niet... maar kan men gemakkelijk bepalen wat welzijn op het werk inhoudt? Zullen de dan bepaalde criteria dezelfde zijn als men arbeidster is in de textielsector of top manager in een doeltreffende onderneming?

Maryse Jeuniaux - Universiteit van Bergen Henegouwen - Departement van familiale en gemeenschapsontwikkeling
Privé en beroepsleven verzoenen

Dominique Tenaerts - lid van de Belgische Women Leadership Council bij IBM
Presentatie van de acties die in het kader van dit "vrouwen"programma binnen de grote technologische onderneming die IBM is, worden gevoerd.

Isabelle Hansez - ULG - Dienst Psychologie van het Werk en van de Ondernemingen
De ervaring met de praktijken van flexibiliteit en organisatorische veranderingen: verschillen t.o.v. het geslacht.

Françoise Meyer - Camerawomen bij RTBF
Getuigenis

WERKGROEP 3: VORMING
Vorming, een recht, een noodzaak, een verplichting? Onze huidige maatschappij van kennis zet ons aan een permanente opleiding te volgen gedurende heel ons leven. De praktijk brengt echter ongelijkheden tussen de geslachten aan het licht. Zijn zij allemaal uit te schakelen?

Erica Bolzonello - CSC - verantwoordelijke van de vrouwenacties
Eisenprogramma om een evenwicht vrouwen/mannen in de opleiding op het werk te waarborgen.

Marijke Weewauters - federaal Ministerie van Arbeid en Tewerkstelling - cel Quo vadis
Presentatie van het project Quo Vadis

Rose Ruysschaert –Cevora (te bevestigen)
Enkele elementen over de permanente vorming van de vrouwen in de ondernemingen van de ANPCB.
Welke plaats voor IT ?
UZ Leuven-Informatica departement: Reinoud Reynders -verantwoordelijk voor het personeel
een initiatief over IT training voor verpleegsters
Cristina Lunghi - Arborus Frankrijk
Europees Project Equal inzake opleiding Cityctac Tactic


UITWERKING VAN VOORSTELLEN VAN OVERLEGMOGELIJKHEDEN EN ACTIES
"Best Workplace", vlug gezegd, vlug verwezenlijkt?
Zeker niet, maar de belangstelling voor dit begrip is duidelijk.
Wordt het op dezelfde wijze beleefd door iedereen, man en vrouw?

Katleen de Stobbeleir - Vlerick Leuven Gent Management School - HRM Center
Europees Project "Great place to work"

Vertegenwoordiger van het kabinet Landuyt, Vlaams regionaal Minister van tewerkstelling en vorming, (onder voorbehoud)
Evenwicht maakt sterk


Adres van de dag : ATEL Komiteitstraat 46-52
2170 Merksem
tel: 03-270 95 00

ADA -CEDAX(nlE)Best Work Place - print

[ Inscription / Inschrijving / Entry form ]
> Bruxelles

> Antwerpen

>> Préparation de l'Atelier Cybersoda - spécial " conte illustré" <<

>> [(#WOMAN|work)]

>> Atelier Cybersoda - spécial " conte illustré" - <<

>> Techni-Elles / Electronic@

>> Indymedia : Reportage multimédia des journées Digitales

Digitales 3ème édition -Appel à contribution-Racontez les histoires* des femmes et des technologies-

Digitale Ontmoetingen >> Corpus <<

Digitales >> Corpus <<

++++ 01 -> 08 MAI MEI ++++ D I G I T A L E S - R A D I O ((( W E B S T R E A M I N G )))

Atelier Radio >>> les reportages sont en ligne!

Atelier Video >>> les vidéos sont en ligne!

bonjour!