> (fr )Forums & démos d'outils > Forum *Stéréotypes, outils d'analyse, de création, de déconstruction d'images- Katrien Lefever - .:Digitales2004:.
         
[Me nu].... .     ..

[ Home ] [ News ]
[
info@digitales-online.org]

    .   [fr]
[ Intro ]
Bruxelles
[ Contenu ]

(fr )Ateliers
(fr )Forums & démos d'outils

Anvers
[ Contenu ]

(frA)Forums
(frA)Visites
(frA)Workshops

Evénements

(frE)Best Work Place
(frE)Htmlles
(frE)Soirée ADA
(frE)Symposium Gender & ICT

        [nl]

[ Inleiding]
Brussel

[ Inhoud ]

(nl )Gedachtenwisselingen/Forums
(nl )Workshops


Antwerpen
[
Inhoud ]

(nlA)Gedachtenwisselingen/Forums
(nlA)Rondleidingen
(nlA)Workshops


Evenementen

(nlE)ADA avond
(nlE)Best Work Place
(nlE)Htmlles
(nlE)Symposium Gender & IT

        [en]

[ Intro ]
[ Contents ]

(eng )Forums
(eng )Workshops


Events

(engE) Best Work Place
(engE)ADA evening
(engE)HTMlles
(engE)Symposium Gender & ICT

        [Agenda]

20/01
21/01
22/01
23/01

Bruxelles >> [ Inscription / Inschrijving /Entry form ]
etat des lieux - inventaris - inventory [ planning (.doc) ]

Antwerpen >> [ Inscription / Inschrijving /Entry form ]


Bruxelles
[ Agenda. pdf ]
Antwerpen [ Agenda. pdf ]


Bruxelles [ digitales. pdf (658K) ]
Antwerpen [ atel. pdf (485K) ]


.  

[ Partenaires / Partners ]

[ Qui-Wie-Who ]

[ Liens-Links ]

[ Chercher / Zoeken / Search ]

 

For the web site:nicolelenoir: nicolelenoir@interface3.be
& laurence rassel: info@constantvzw.com
and for the inscriptions :sylvia@interface3.be
sylvia bantuelle

Digitales est un projet du réseau belge ADA / De digitale ontmoetingen kaderen in het Belgisch ADA netwerk / The Digitales project is part of the ADA Belgian network

> (fr )Forums & démos d'outils > Forum *Stéréotypes, outils d'analyse, de création, de déconstruction d'images- Katrien Lefever -

.: Forum *Stéréotypes, outils d'analyse, de création, de déconstruction d'images- Katrien Lefever - :.

Gender assessment van audiovisuele mediaproducten : het instrument MEER-Katrien Lefever
>> 22/01 – 11h- salle:-
"Qu'est ce que le MEER (Media Emancipatie Effect Rapportage)?"
De nombreuses recherches ont montré que la télévision ne reflète pas la réalité sociale en terme de genre. Les femmes y sont sous-représentées, cantonnées dans des rôles et des situations bien spécifiques. Traditionnellement, ce genre d'analyse n'est mené que par des chercheurs. Grâce au MEER, c'est aujourd'hui à la portée de chacun. Ce software d'application aisée permet à la personne qui n'est pas entraînée à cet exercice, de découvrir quels sont les éléments sur lesquels il faut se concentrer quand on aborde le thème de l'équilibre des genres à la télévision. Pour apprendre à regarder son petit écran à travers une sorte de 'genderfilter'!
-Katrien Lefever, Centre d’études féministes, Université d’Anvers-

(texte en nl:)Gender-assessment van audiovisuele mediaproducten: het instrument MEER (Media Emancipatie Effect Rapportage)
Vele onderzoeken hebben uitgewezen dat televisie-inhoud de sociale werkelijkheid niet correct weerspiegelt. Vrouwen zijn op het scherm veel minder aanwezig en in minder diverse rollen en posities dan mannen, ze worden anders behandeld, anders in beeld gebracht en vaak wordt hun mening alleen gevraagd over heel specifieke thema’s. Sommige aspecten zijn heel duidelijk zichtbaar, van andere dingen wordt men zich pas bewust als men er systematisch aandacht aan gaat besteden (wat echter niet betekent dat ze dan geen invloed kunnen uitoefenen op de manier waarop mensen denken over mannelijkheid en vrouwelijkheid!).

Traditionele inhoudsanalyses waarmee men deze aspecten kan onderzoeken zijn zeer tijdrovend en worden doorgaans alleen door wetenschappelijke onderzoekers uitgevoerd. Met de MEER kan het sneller en dieper. Het is een gebruiksvriendelijke software-applicatie die ook niet-geoefende kijkers de mogelijkheid biedt de aandachtspunten die relevant zijn met betrekking tot gender-beeldvorming te ontdekken in een concrete uitzending, de gegevens erover te registreren en te analyseren. Er worden grafieken en tabellen over deze gegevens gegenereerd, voorzien van een leidraad bij de interpretatie en eventueel een verwijzing naar resultaten van vorige onderzoeken. Kijkers kunnen zo hun favoriete programma’s beoordelen op gender-evenwicht en televisiemakers kunnen met een genderbril naar hun eigen programma’s kijken. Vrouwenorganisaties kunnen met de MEER zelf bepaalde programma’s kritisch onder de loep nemen om aan de hand van concrete cijfers in dialoog te treden met programmamakers. Wetenschappers kunnen het gebruiken als een registratie- en analyse-instrument dat flexibel kan aangepast worden aan hun eigen specifieke vraagstelling.

Naast een uiteenzetting over de algemene principes en de doelstellingen van de MEER wordt in deze presentatie ook een concreet beeld geschetst van het verloop van een analyse aan de hand van het instrument.
Meer info op : http://women.uia.ac.be/meer/
De persoon die hiervoor verantwoordelijk is op het centrum voor
vrouwenstudies: Katrien.Lefever@ua.ac.be

nicole(fr )Forums & démos d'outils - print

[ Inscription / Inschrijving / Entry form ]
> Bruxelles

> Antwerpen

>> Préparation de l'Atelier Cybersoda - spécial " conte illustré" <<

>> [(#WOMAN|work)]

>> Atelier Cybersoda - spécial " conte illustré" - <<

>> Techni-Elles / Electronic@

>> Indymedia : Reportage multimédia des journées Digitales

Digitales 3ème édition -Appel à contribution-Racontez les histoires* des femmes et des technologies-

Digitale Ontmoetingen >> Corpus <<

Digitales >> Corpus <<

++++ 01 -> 08 MAI MEI ++++ D I G I T A L E S - R A D I O ((( W E B S T R E A M I N G )))

Atelier Radio >>> les reportages sont en ligne!

Atelier Video >>> les vidéos sont en ligne!

bonjour!