> (nl)Lezingen > Het genegeerde geslacht m.b.t. gezondheid op het werk .:Digitales2002:.
         
[Me nu]        

[ Home ] [ News ] [ Search ]
[
info@digitales-online.org]

    .   [fr]
[ Intro ]
[ Contenu ]

(fr)Ateliers
(fr)Conférences
(fr)Forums
(fr)Journée Ada-Electronica
(fr)Les jeunes filles et leurs rêves
(fr)Réseau ADA
(fr)Vidéothèque

        [nl]

[ Intro ]
[ Inhoud ]

(nl)Gedachtenwisselingen
(nl)Informatiedag rond ADA en Electronica
(nl)Lezingen
(nl)Netwerk ADA:Toepassing van de netwerken vrouwen en technologieën
(nl)Workshops

        [en]

[ Intro ]
[ Contents ]

(eng)Forums
(eng)Lectures
(eng)Workshops

        [Agenda]

4/12
5/12
6/12
7/12

[ webradio ]

[ Inscription / Inschrijving /
Entry form
] etat des lieux - inventaris - inventory [état des lieux / inventaris/ inventory ]

[ Infos ]
[
infos. pdf (133 K) ]

[ digitales. pdf (530 K) ]


.  

[ Partenaires / Partners ]

[ Qui-Wie-Who ]

[ Liens-Links ]

[ Chercher / Zoeken / Search ]

 


For the web site:nicolelenoir: nicolelenoir@interface3.be
& laurence rassel: info@constantvzw.com
and for the inscriptions :sylvia@interface3.be
sylvia bantuelle

Digitales est un projet du réseau belge ADA / De digitale ontmoetingen kaderen in het Belgisch ADA netwerk / The Digitales project is part of the ADA Belgian network

 

> (nl)Lezingen > Het genegeerde geslacht m.b.t. gezondheid op het werk

.: Het genegeerde geslacht m.b.t. gezondheid op het werk :.

4.12 >>19:00 - 1 x 1.30'-
Ook al is er een duidelijke arbeidsegregatie tussen de geslachten, toch wordt er binnen de organisaties die verantwoordelijk zijn en zich bezig houden met gezondheid op het werk weinig rekening gehouden met geslacht. Het Technische Vakbondsbureau van de Europese Confederatie van Vakbonden heeft hieromtrent actie ondernomen. Via het verspreiden van een vragenlijst over dit thema binnen verschillende Europese landen.Tijdens deze lezing worden de resultaten van deze vragenlijst besproken. Laurent Vogel , onderzoeker bij het Technisch Vakbondsbureau (BTS). Meer info: http://www.etuc.org/tutb/fr/femmes.html

Laurent Vogel(nl)Lezingen - print

Digitales 3ème édition -Appel à contribution-Racontez les histoires* des femmes et des technologies-

Digitale Ontmoetingen >> Corpus <<

Digitales >> Corpus <<

++++ 01 -> 08 MAI MEI ++++ D I G I T A L E S - R A D I O ((( W E B S T R E A M I N G )))

Atelier Radio >>> les reportages sont en ligne!

Atelier Video >>> les vidéos sont en ligne!

Etat des inscriptions - inventaris - inventory

Pratiques des réseaux femmes et technologies sur une invitation de la plate-forme associative ADA

Webradio Digitales

bonjour!