> (nl)Gedachtenwisselingen > ZORRA Media Meldpunt staat voor Zien, Opsporen en Reageren op Rolpatronen in Reclame en media .:Digitales2002:.
         
[Me nu]        

[ Home ] [ News ] [ Search ]
[
info@digitales-online.org]

    .   [fr]
[ Intro ]
[ Contenu ]

(fr)Ateliers
(fr)Conférences
(fr)Forums
(fr)Journée Ada-Electronica
(fr)Les jeunes filles et leurs rêves
(fr)Réseau ADA
(fr)Vidéothèque

        [nl]

[ Intro ]
[ Inhoud ]

(nl)Gedachtenwisselingen
(nl)Informatiedag rond ADA en Electronica
(nl)Lezingen
(nl)Netwerk ADA:Toepassing van de netwerken vrouwen en technologieën
(nl)Workshops

        [en]

[ Intro ]
[ Contents ]

(eng)Forums
(eng)Lectures
(eng)Workshops

        [Agenda]

4/12
5/12
6/12
7/12

[ webradio ]

[ Inscription / Inschrijving /
Entry form
] etat des lieux - inventaris - inventory [état des lieux / inventaris/ inventory ]

[ Infos ]
[
infos. pdf (133 K) ]

[ digitales. pdf (530 K) ]


.  

[ Partenaires / Partners ]

[ Qui-Wie-Who ]

[ Liens-Links ]

[ Chercher / Zoeken / Search ]

 


For the web site:nicolelenoir: nicolelenoir@interface3.be
& laurence rassel: info@constantvzw.com
and for the inscriptions :sylvia@interface3.be
sylvia bantuelle

Digitales est un projet du réseau belge ADA / De digitale ontmoetingen kaderen in het Belgisch ADA netwerk / The Digitales project is part of the ADA Belgian network

 

> (nl)Gedachtenwisselingen > ZORRA Media Meldpunt staat voor Zien, Opsporen en Reageren op Rolpatronen in Reclame en media

.: ZORRA Media Meldpunt staat voor Zien, Opsporen en Reageren op Rolpatronen in Reclame en media :.

ZORRA Media Meldpunt staat voor Zien, Opsporen en Reageren op Rolpatronen in Reclame en media. Het is een plaats op het www waar leden van het publiek vrouwonvriendelijke media- en reclameproducten kunnen melden, er met anderen over discussiëren en erover in dialoog treden met de respectievelijke mediamakers. Bedoeling is om via dialoog tussen publiek en mediamakers naar oplossingen te zoeken (bv. stopzetting of wijziging van reclamecampagne). ZORRA organiseert ook jaarlijks een publieksprijs voor de "meest vrouwvriendelijke en/of roldoorkuisende reclame". Dit ter bevordering van een man/vrouw evenwichtig medialandschap. Klachten en complimenten worden op het Meldpunt opgeslagen in een databank en zijn online consulteerbaar. ZORRA is gesteund door de dienst Gelijke Kansen van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Het Centrum voor Vrouwenstudies aan de Universiteit Antwerpen zorgt voor het Internet-platform.
Corine Van Hellemont is Project Manager voor ZORRA.
Ze studeerde Filosofie aan de VUB, Vrouwenstudies aan de UIA en Media & Representatie aan de Universiteit Utrecht.
http://women.uia.ac.be/zorra

Corine Van Hellemont(nl)Gedachtenwisselingen - print

Digitales 3ème édition -Appel à contribution-Racontez les histoires* des femmes et des technologies-

Digitale Ontmoetingen >> Corpus <<

Digitales >> Corpus <<

++++ 01 -> 08 MAI MEI ++++ D I G I T A L E S - R A D I O ((( W E B S T R E A M I N G )))

Atelier Radio >>> les reportages sont en ligne!

Atelier Video >>> les vidéos sont en ligne!

Etat des inscriptions - inventaris - inventory

Pratiques des réseaux femmes et technologies sur une invitation de la plate-forme associative ADA

Webradio Digitales

bonjour!