> (nl)Gedachtenwisselingen > Verscheidenheid in websites : toegankelijkheid, personalisering en gender. .:Digitales2002:.
         
[Me nu]        

[ Home ] [ News ] [ Search ]
[
info@digitales-online.org]

    .   [fr]
[ Intro ]
[ Contenu ]

(fr)Ateliers
(fr)Conférences
(fr)Forums
(fr)Journée Ada-Electronica
(fr)Les jeunes filles et leurs rêves
(fr)Réseau ADA
(fr)Vidéothèque

        [nl]

[ Intro ]
[ Inhoud ]

(nl)Gedachtenwisselingen
(nl)Informatiedag rond ADA en Electronica
(nl)Lezingen
(nl)Netwerk ADA:Toepassing van de netwerken vrouwen en technologieën
(nl)Workshops

        [en]

[ Intro ]
[ Contents ]

(eng)Forums
(eng)Lectures
(eng)Workshops

        [Agenda]

4/12
5/12
6/12
7/12

[ webradio ]

[ Inscription / Inschrijving /
Entry form
] etat des lieux - inventaris - inventory [état des lieux / inventaris/ inventory ]

[ Infos ]
[
infos. pdf (133 K) ]

[ digitales. pdf (530 K) ]


.  

[ Partenaires / Partners ]

[ Qui-Wie-Who ]

[ Liens-Links ]

[ Chercher / Zoeken / Search ]

 


For the web site:nicolelenoir: nicolelenoir@interface3.be
& laurence rassel: info@constantvzw.com
and for the inscriptions :sylvia@interface3.be
sylvia bantuelle

Digitales est un projet du réseau belge ADA / De digitale ontmoetingen kaderen in het Belgisch ADA netwerk / The Digitales project is part of the ADA Belgian network

 

> (nl)Gedachtenwisselingen > Verscheidenheid in websites : toegankelijkheid, personalisering en gender.

.: Verscheidenheid in websites : toegankelijkheid, personalisering en gender. :.

4.12 >> 9:00 - 1 x 90' -
Deze diversiteit kan zowel in de technologie als in de inhoud zitten. Startend van het concept 'script' zoals gebruikt door Akrich en Latour en later verfijnd door Brouns in 'genderscript' worden de gebruikers (en meer gedetailleerd de gender)-representaties en materialisaties in teksten en internettools geanalyseerd.
De centrale vragen in deze presentatie zijn: maken de webdevelopers gebruik van de kansen die het internet en het gebruik van hypertekst biedt om te diversifieren? Is hun visie op hun publiek(en) (of gebruikers) veranderd? Niet enkel via de verandering van een visie op het publiek als passief naar een 'actieve participatie' van het publiek, maar ook van 'een gebruiker' naar een 'diversiteit van gebruikers'?De mogelijkheid om de webcontent en gebruik te differentieren werd geanalyseerd aan de hand van een experimenteel onderzoek naar Vlaamse portaalsites en Vlaamse vrouwen e-zines. De belangrijkste gebruikte concepten zijn toegankelijkheid, verpersoonlijking en genderrepresentaties.
De aard van het internet als informatievoorziener bezit de mogelijkheid om rekening te houden met de diversiteit van het publiek of de gebruikers.
Laurence Claeys, Steunpunt Gelijke Kansen (Universiteit Antwerpen)

Laurence Claeys(nl)Gedachtenwisselingen - print

Digitales 3ème édition -Appel à contribution-Racontez les histoires* des femmes et des technologies-

Digitale Ontmoetingen >> Corpus <<

Digitales >> Corpus <<

++++ 01 -> 08 MAI MEI ++++ D I G I T A L E S - R A D I O ((( W E B S T R E A M I N G )))

Atelier Radio >>> les reportages sont en ligne!

Atelier Video >>> les vidéos sont en ligne!

Etat des inscriptions - inventaris - inventory

Pratiques des réseaux femmes et technologies sur une invitation de la plate-forme associative ADA

Webradio Digitales

bonjour!