> (nl)Gedachtenwisselingen > VIFU: enkele strategieën om de gegenderde digitale kloof te overbruggen .:Digitales2002:.
         
[Me nu]        

[ Home ] [ News ] [ Search ]
[
info@digitales-online.org]

    .   [fr]
[ Intro ]
[ Contenu ]

• (fr)Ateliers
• (fr)Conférences
• (fr)Forums
• (fr)Journée Ada-Electronica
• (fr)Les jeunes filles et leurs rêves
• (fr)Réseau ADA
• (fr)Vidéothèque

        [nl]

[ Intro ]
[ Inhoud ]

• (nl)Gedachtenwisselingen
• (nl)Informatiedag rond ADA en Electronica
• (nl)Lezingen
• (nl)Netwerk ADA:Toepassing van de netwerken vrouwen en technologieën
• (nl)Workshops

        [en]

[ Intro ]
[ Contents ]

• (eng)Forums
• (eng)Lectures
• (eng)Workshops

        [Agenda]

• 4/12
• 5/12
• 6/12
• 7/12

[ webradio ]

[ Inscription / Inschrijving /
Entry form
] etat des lieux - inventaris - inventory [état des lieux / inventaris/ inventory ]

[ Infos ]
[
infos. pdf (133 K) ]

[ digitales. pdf (530 K) ]


.  

[ Partenaires / Partners ]

[ Qui-Wie-Who ]

[ Liens-Links ]

[ Chercher / Zoeken / Search ]

 


For the web site:nicolelenoir: nicolelenoir@interface3.be
& laurence rassel: info@constantvzw.com
and for the inscriptions :sylvia@interface3.be
sylvia bantuelle

Digitales est un projet du réseau belge ADA / De digitale ontmoetingen kaderen in het Belgisch ADA netwerk / The Digitales project is part of the ADA Belgian network

 

> (nl)Gedachtenwisselingen > VIFU: enkele strategieën om de gegenderde digitale kloof te overbruggen

.: VIFU: enkele strategieën om de gegenderde digitale kloof te overbruggen :.

Seda Guerses, VIFU
VIFU vertrok van een aantal opvallende veranderingen en nieuwe vragen in het onderwijs: de opkomst van e-leren en de daarbij horende commercialisering met de daaruitvolgende discussies over de bestaande definitie van leren en onderwijsinstellingen langs de ene kant en de technologiehype en de invloed hiervan op de rationalisering van het onderwijs en op de standaardisering van kennis langs de andere kant. Hierdoor werden we geconfronteerd met de vraag of er onderwijstechnologieën bestaan die de gegenderde digitale kloof niet verder uitdiepen maar overbruggen. De leden van de VIFU (de virtuele internationale vrouwenuniversiteit) hebben gebruikt gemaakt van bestaande feministische en kritische computertheorieën om strategieën uit te stippelen die de bestaande trends in e-leren ondermijnen; deze strategieën werden aangewend om de VIFU te ontwikkelen. Tijdens deze presentatie zullen deze strategieën voorgesteld worden binnen de context van VIFU.

De VIFU is één van de projecten die gestart is en gegroeid is uit de internationale vrouwenuniversiteit (IFU) die doorging in Hannover tussen 15 juli en 15 oktober 2000. Aan de IFU participeerden 900 vrouwen uit meer dan 110 verschillende landen.
http://www.vifu.de Virtual International Women’s University

Seda Guerses(nl)Gedachtenwisselingen - print

Digitales 3ème édition -Appel à contribution-Racontez les histoires* des femmes et des technologies-

Digitale Ontmoetingen >> Corpus <<

Digitales >> Corpus <<

++++ 01 -> 08 MAI MEI ++++ D I G I T A L E S - R A D I O ((( W E B S T R E A M I N G )))

Atelier Radio >>> les reportages sont en ligne!

Atelier Video >>> les vidéos sont en ligne!

Etat des inscriptions - inventaris - inventory

Pratiques des réseaux femmes et technologies sur une invitation de la plate-forme associative ADA

Webradio Digitales

bonjour!